Nasze certyfikaty, licencje i zaświadczenia

- Kliknij, żeby powiększyć obraz.

 

Certyfikat kompetencji
transporcie  międzynarodowym

Certyfikat kompetencji
w  transporcie  międzynarodowym

Certyfikat kompetencji
w  transporcie krajowym

Świadectwo kwalifikacji zawodowych
w krajowym  przewozie osób

licencja krajowa

licencja międzynarodowa

Zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego

Zaświadczenie
o odbytym szkoleniu